Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek   7:30 - 15:30
   
Wybór oferty w sprawie naboru kandydata do prowadzenia zajęć programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Drukuj
wtorek, 25 kwietnia 2017 11:10

Kolno, 25.04.2017 r.

 

Nazwa i adres jednostki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie,

ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno.

 

Wybór oferty w sprawie naboru kandydata do prowadzenia zajęć programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Więcej…
 
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy Rodzinie w Kolnie zaprasza do udziału w grupie wsparcia „Razem łatwiej”. Drukuj
poniedziałek, 24 kwietnia 2017 11:20

Biorąc udział w grupie możesz:

- uzyskać wsparcie w radzeniu sobie z własnymi trudnościami,

- odnaleźć swoje mocne strony,

- zrozumieć siebie oraz własne potrzeby,

- znaleźć sposób na zmianę swojej sytuacji życiowej,

- poszerzyć wiedzę z zakresu przemocy w rodzinie.

Więcej…
 
Wybór oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zmianę sposobu użytkowania budynku. Drukuj
czwartek, 20 kwietnia 2017 22:21

Kolno, dnia 18.04.2017 r.

 

Wybór oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zmianę sposobu użytkowania budynku.

Nazwa i adres jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie,

ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno.

 

Wybór oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zmianę sposobu użytkowania budynku o funkcji administracyjno-mieszkalnej na funkcję administracyjną i środowiskowy dom samopomocy wraz z jego rozbudową, nadbudową i przebudową, oraz zagospodarowaniem terenu obejmującym budowę murów oporowych, dojazdów, parkingów i nowego wjazdu na działkę a także przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ciepłowniczego i energetycznego, na terenie obejmującym działki nr 1727/14 i 1727/15, oraz części działek 1727/1 i 3193/2, położone na terenie miasta Kolno.

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert z 6 kwietnia 2017 r. wpłynęło sześć ofert:

Więcej…
 
Wybór oferty na wykonanie kosztorysów budowlanych i uczestniczenie w odbiorach prac związanych z likwidacją barier architektonicznych Drukuj
wtorek, 11 kwietnia 2017 13:01

Kolno, 11 kwietnia 2017 r.

Nazwa i adres jednostki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno

Wybór oferty na wykonanie kosztorysów budowlanych i uczestniczenie w odbiorach prac związanych z likwidacją barier architektonicznych

Wybrana oferta: „BRB” USŁUGI-HANDEL Krzysztof Zalewski 18-500 Kolno, ul. Senatorska 19

Uzasadnienie:

Wpłynęła jedna oferta, która spełniła wymagania określone w ogłoszeniu.

Dyrektor PCPR w Kolnie

Krzysztof Sobiewski

 
ZAPYTANIE OFERTOWE - dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę sposobu użytkowania budynku Drukuj
czwartek, 06 kwietnia 2017 13:45

Kolno, dnia 6 kwietnia 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę sposobu użytkowania budynku o funkcji administracyjno-mieszkalnej na funkcję administracyjną i środowiskowy dom samopomocy wraz z jego rozbudową, nadbudową i przebudową, oraz zagospodarowaniem terenu obejmującym budowę murów oporowych, dojazdów, parkingów i nowego wjazdu na działkę a także przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ciepłowniczego i energetycznego, na terenie obejmującym działki nr 1727/14 i 1727/15, oraz części działek 1727/1 i 3193/2, położone na terenie miasta Kolno.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

1) projektu budowlanego wraz z wymaganymi uzgodnieniami;

2) uszczegółowiony projekt budowlany – wykonawczy, dla ww. branż;

3) szczegółowe przedmiary robót dla wszystkich branż;

4) kosztorysy inwestorskie – oddzielne dla poszczególnych branż – opracowane zgodnie z

przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót

Więcej…
 
Ogłoszenie o naborze kandydatów do prowadzenia zajęć programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych Drukuj
środa, 05 kwietnia 2017 21:42

Ogłoszenie z dnia 5 kwietnia 2017 r. o naborze kandydatów do prowadzenia zajęć

programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (2 osoby – umowa zlecenie)

I.            Nazwa i adres jednostki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 69, tel/fax 0862781334, www.pcprkolno.pl

II.            Nazwa naboru i rodzaj zatrudnienia

Osoby prowadzące zajęcia programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (umowa zlecenie)

III.            Do naboru może przystąpić osoba, która:

a)      ukończyła studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji,

Więcej…
 
SZKOLENIE DLA KADRY POMOCY SPOŁECZNEJ Drukuj
wtorek, 28 marca 2017 10:28

Dnia 21 marca 2017r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolnie, odbyło się szkolenie pt. „Promowanie nawyków żywieniowych wśród rodzin korzystających z pomocy społecznej” zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie. Osobami prowadzącymi były pracownice Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kolnie: Pani Maria Kmieć i Pani Alicja Rainko.

Więcej…
 
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie kosztorysów budowlanych oraz uczestniczenie w odbiorach prac związanych z likwidacją barier architektonicznych. Drukuj
poniedziałek, 27 marca 2017 11:03

Kolno, 27 marca 2017 r.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie kosztorysów budowlanych oraz uczestniczenie w odbiorach prac związanych  z likwidacją barier architektonicznych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie kosztorysów budowlanych oraz uczestniczenie w odbiorach prac związanych  z likwidacją barier architektonicznych. Zainteresowane podmioty proszone są o składanie ofert z dopiskiem „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie –likwidacja barier architektonicznych” na adres:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Wojska Polskiego 69

18-500 Kolno

tel. – fax (086) 278- 13-34

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Termin składania ofert wyznacza się do dnia 07 kwietnia 2017r. do godz. 15.00.

Decyduje data wpływu oferty.

Więcej…
 
AKTYWNY SAMORZĄD 2017 Drukuj
czwartek, 02 marca 2017 23:33

MODUŁ II – POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie informuje, że w dniu 24 stycznia 2017 roku Zarząd Funduszu przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku. Poniżej przedstawiamy harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” oraz ogólne warunki uzyskania pomocy w module II

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69; formularze wniosków dostępne są na stronie www.pcprkolno.pl, natomiast szczegółowe informacje na temat programu uzyskać można na stronie www.pfron.org.pl, www.pcprkolno.pl,  w siedzibie Centrum i pod numerem 862781334.

Termin

Opis

06.03.2017

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017

30.03.2017

 

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 (1-y cykl 2017)

31.05.2017

Termin zakończenia wypłaty dofinansowania
w zakresie wniosków złożonych do dnia 30.03.2017 r.

01.09.2017

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie

(2-gi cykl2017)

10.10.2017

Termin zakończenia przyjmowania w 2017 roku wniosków w ramach Modułu II programu (2-gi cykl2017)

Więcej…
 
Kampania "Bezpieczny i Aktywny Senior" Drukuj
poniedziałek, 20 lutego 2017 19:44

W dniu 15 grudnia 2016 r. Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zainaugurowała kampanię „Bezpieczny i Aktywny Senior”, która ma na celu pobudzenie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa i aktywności sportowej, społecznej, edukacyjnej i kulturalnej osób starszych.

Filary kampanii:

  • Bezpieczeństwo – dążenie do ograniczenia liczby przestępstw popełnianych na szkodę osób starszych, ochronę interesów seniorów - konsumentów oraz promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród seniorów
  • Aktywność – uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym, kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie, propagowanie idei i działań mających na celu przygotowanie się do starości i zachowania samodzielności.

Informacje dodatkowe:

 
ZAWÓD – RODZIC ZASTĘPCZY PILNIE POSZUKIWANY Drukuj
środa, 08 lutego 2017 20:55

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ:

Ÿ gotową podzielić się swoją miłością,

Ÿ będącą w stanie otoczyć troską i opieką,

Ÿ umiejącą wesprzeć w trudnych sytuacjach,

Ÿpotrafiącą stworzyć ciepłą atmosferę domową,

Ÿ dającą poczucie bezpieczeństwa, bliskości i ciepła

a ponadto

Ÿ chcesz zaopiekować się opuszczonym i zagubionym dzieckiem,

Ÿ masz ciepły dom otwarty na przyjęcie nowego członka rodziny

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS - MOŻESZ ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Więcej…
 
Warsztaty Umiejętności Wychowawczych dla Rodziców - początek 1.03.2017r. Drukuj
sobota, 04 lutego 2017 23:07

Jeśli chcecie Państwo:

- podnieść swoje kompetencje wychowawcze,

- poprawić komunikację z dzieckiem i w rodzinie,

- poznać aktualne zagrożenia dla dzieci i nauczyć się radzenia z nimi,

- odpowiednio wspierać rozwój dziecka.

 

Zapraszamy do udziału w Warsztatach Umiejętności Wychowawczych dla Rodziców!

 

Zajęcia prowadzone przez psychologa obejmują cykl 7 spotkań w dwóch blokach: wychowawczym i profilaktycznym.

 

Tematyka poszczególnych spotkań:

Więcej…
 
Warsztaty dla młodzieży w PCPR: Drukuj
sobota, 04 lutego 2017 23:06

W dniu 1.02.2017r. w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia odbyło się spotkanie młodzieży z powiatu kolneńskiego z psychologiem SOW . Warsztaty dotykały tematyki przemocy w rodzinie oraz przemocy rówieśniczej. Dodatkowo omówiono kwestie związane z cyberprzemocą oraz stalkingiem. Zasadniczym celem spotkania była nauka identyfikowania zachowań o charakterze przemocy oraz konstruktywnego radzenia sobie z nimi. Przekazano również informacje o miejscach i osobach, do których młodzi ludzie mogą zwrócić się po pomoc. Zwieńczenie spotkania stanowiło rozdanie materiałów informacyjnych dotyczących zjawiska przemocy.

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie zaprasza do udziału w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie Drukuj
poniedziałek, 23 stycznia 2017 14:03

Program przeznaczony jest zarówno dla osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, osób stosujących przemoc w rodzinie, wobec których prowadzona jest procedura Niebieskiej Karty, jak i osób, które w wyniku innych okoliczności dobrowolnie zgłoszą się do uczestnictwa w nim.

Uczestnicy mają możliwość zdobyć umiejętności konstruktywnej komunikacji interpersonalnej, korygować postawy i zachowania związane z przemocą. Tematyka zajęć obejmuje między innymi edukację na temat kulturowych i obyczajowych zjawisk wspierających i przeciwstawiających się przemocy domowej, promocję wartości i idei wspierających godność osoby, dobro rodziny, równość płci oraz prawa kobiet i dzieci, a także odpowiedzialność za osobiste decyzje i gotowość obrony słabszych.

Do udziału w zajęciach programu zgłosić się można w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno tel. 86 278 13 34, 86 278 12 99.

 
PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III Drukuj
środa, 28 grudnia 2016 09:34

 

 

W związku z decyzją powiatu kolneńskiego o przystąpieniu do „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie informuje, że z pomocy w ramach programu ze środków PFRON skorzystać mogą beneficjenci w ramach nw. obszarów wsparcia:

1. obszar B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

2. obszar C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

3. obszar D (likwidacja barier transportowych):

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia123456następnaostatnia»

Strona 1 z 6

Szukaj

Aktualności


Dzisiaj jest: Niedziela
30 Kwietnia 2017
Imieniny obchodzą
Bartłomiej, Chwalisława, Eutropiusz, Jakub, Katarzyna, Lilla, Marian
Do końca roku zostało 246 dni.
Zodiak: Byk
Ulti Clocks content

Dziś w przeszłości

30 April 1950 r. A.D.:
1 maja został ustanowiony świętem państwowym w Polsce.

Mapa Ostrzeżeń Mapa ostrzeżeń dla Polski