Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek   7:30 - 15:30
   
AKTYWNY SAMORZĄD 2017 Drukuj
czwartek, 02 marca 2017 23:33

MODUŁ II – POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie informuje, że w dniu 24 stycznia 2017 roku Zarząd Funduszu przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku. Poniżej przedstawiamy harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” oraz ogólne warunki uzyskania pomocy w module II

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69; formularze wniosków dostępne są na stronie www.pcprkolno.pl, natomiast szczegółowe informacje na temat programu uzyskać można na stronie www.pfron.org.pl, www.pcprkolno.pl,  w siedzibie Centrum i pod numerem 862781334.

Termin

Opis

06.03.2017

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017

30.03.2017

 

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 (1-y cykl 2017)

31.05.2017

Termin zakończenia wypłaty dofinansowania
w zakresie wniosków złożonych do dnia 30.03.2017 r.

01.09.2017

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie

(2-gi cykl2017)

10.10.2017

Termin zakończenia przyjmowania w 2017 roku wniosków w ramach Modułu II programu (2-gi cykl2017)

Więcej…
 
Kampania "Bezpieczny i Aktywny Senior" Drukuj
poniedziałek, 20 lutego 2017 19:44

W dniu 15 grudnia 2016 r. Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zainaugurowała kampanię „Bezpieczny i Aktywny Senior”, która ma na celu pobudzenie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa i aktywności sportowej, społecznej, edukacyjnej i kulturalnej osób starszych.

Filary kampanii:

  • Bezpieczeństwo – dążenie do ograniczenia liczby przestępstw popełnianych na szkodę osób starszych, ochronę interesów seniorów - konsumentów oraz promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród seniorów
  • Aktywność – uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym, kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie, propagowanie idei i działań mających na celu przygotowanie się do starości i zachowania samodzielności.

Informacje dodatkowe:

 
ZAWÓD – RODZIC ZASTĘPCZY PILNIE POSZUKIWANY Drukuj
środa, 08 lutego 2017 20:55

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ:

Ÿ gotową podzielić się swoją miłością,

Ÿ będącą w stanie otoczyć troską i opieką,

Ÿ umiejącą wesprzeć w trudnych sytuacjach,

Ÿpotrafiącą stworzyć ciepłą atmosferę domową,

Ÿ dającą poczucie bezpieczeństwa, bliskości i ciepła

a ponadto

Ÿ chcesz zaopiekować się opuszczonym i zagubionym dzieckiem,

Ÿ masz ciepły dom otwarty na przyjęcie nowego członka rodziny

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS - MOŻESZ ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Więcej…
 
Warsztaty Umiejętności Wychowawczych dla Rodziców - początek 1.03.2017r. Drukuj
sobota, 04 lutego 2017 23:07

Jeśli chcecie Państwo:

- podnieść swoje kompetencje wychowawcze,

- poprawić komunikację z dzieckiem i w rodzinie,

- poznać aktualne zagrożenia dla dzieci i nauczyć się radzenia z nimi,

- odpowiednio wspierać rozwój dziecka.

 

Zapraszamy do udziału w Warsztatach Umiejętności Wychowawczych dla Rodziców!

 

Zajęcia prowadzone przez psychologa obejmują cykl 7 spotkań w dwóch blokach: wychowawczym i profilaktycznym.

 

Tematyka poszczególnych spotkań:

Więcej…
 
Warsztaty dla młodzieży w PCPR: Drukuj
sobota, 04 lutego 2017 23:06

W dniu 1.02.2017r. w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia odbyło się spotkanie młodzieży z powiatu kolneńskiego z psychologiem SOW . Warsztaty dotykały tematyki przemocy w rodzinie oraz przemocy rówieśniczej. Dodatkowo omówiono kwestie związane z cyberprzemocą oraz stalkingiem. Zasadniczym celem spotkania była nauka identyfikowania zachowań o charakterze przemocy oraz konstruktywnego radzenia sobie z nimi. Przekazano również informacje o miejscach i osobach, do których młodzi ludzie mogą zwrócić się po pomoc. Zwieńczenie spotkania stanowiło rozdanie materiałów informacyjnych dotyczących zjawiska przemocy.

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie zaprasza do udziału w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie Drukuj
poniedziałek, 23 stycznia 2017 14:03

Program przeznaczony jest zarówno dla osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, osób stosujących przemoc w rodzinie, wobec których prowadzona jest procedura Niebieskiej Karty, jak i osób, które w wyniku innych okoliczności dobrowolnie zgłoszą się do uczestnictwa w nim.

Uczestnicy mają możliwość zdobyć umiejętności konstruktywnej komunikacji interpersonalnej, korygować postawy i zachowania związane z przemocą. Tematyka zajęć obejmuje między innymi edukację na temat kulturowych i obyczajowych zjawisk wspierających i przeciwstawiających się przemocy domowej, promocję wartości i idei wspierających godność osoby, dobro rodziny, równość płci oraz prawa kobiet i dzieci, a także odpowiedzialność za osobiste decyzje i gotowość obrony słabszych.

Do udziału w zajęciach programu zgłosić się można w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno tel. 86 278 13 34, 86 278 12 99.

 
PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III Drukuj
środa, 28 grudnia 2016 09:34

 

 

W związku z decyzją powiatu kolneńskiego o przystąpieniu do „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie informuje, że z pomocy w ramach programu ze środków PFRON skorzystać mogą beneficjenci w ramach nw. obszarów wsparcia:

1. obszar B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

2. obszar C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

3. obszar D (likwidacja barier transportowych):

Więcej…
 
Wybór oferty na na ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów Drukuj
poniedziałek, 28 listopada 2016 14:45

Kolno, 28 listopada 2016r.

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Wojska Polskiego 69

18-500 Kolno

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie informuje, iż w ramach zapytania ofertowego na ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie  wybrana została oferta cenowa:

 

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Oddział Białystok

15-062 Białystok, ul. Warszawska 34

Więcej…
 
Wybór kandydata - Psycholog Drukuj
piątek, 25 listopada 2016 14:09

Nazwa i adres jednostki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno

Stanowisko – Psycholog w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Wybrany kandydat: Mateusz Rainka zamieszkały w Łomży

 

Uzasadnienie:

Więcej…
 
Stanowisko – Psycholog w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kolnie Drukuj
środa, 23 listopada 2016 22:51

Nazwa i adres jednostki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno

Stanowisko – Psycholog w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kolnie

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania kwalifikacyjnego:

  1. Mateusz Rainka zamieszkały w Łomży
  2. Magdalena Gromadzka zamieszkała w Kolnie

Uzasadnienie:

Więcej…
 
Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie Drukuj
czwartek, 10 listopada 2016 09:34

Kolno, dnia 9 listopada 2016r.

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

I. ZAMAWIAJĄCY:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

ul.Wojska Polskiego 69

18-500 Kolno

NIP: 2910054666

REGON: 450672828

Nr telefonu: 86 278 13 34

II. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Ubezpieczenie mienia (budynku ).

1. Wymagany zakres ubezpieczenia:

ubezpieczenie mienia firmy

- od ognia i innych żywiołów,

- ubezpieczenie szyb i i nnych przedmiotów od stłuczenia,

- klauzula kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,

- klauzula dewastacji.

 

2. Wymagany okres ubezpieczenia:

Więcej…
 
ZAWÓD – RODZIC ZASTĘPCZY PILNIE POSZUKIWANY Drukuj
poniedziałek, 07 listopada 2016 21:25

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ:

Ÿ gotową podzielić się swoją miłością,

Ÿ będącą w stanie otoczyć troską i opieką,

Ÿ umiejącą wesprzeć w trudnych sytuacjach,

Ÿpotrafiącą stworzyć ciepłą atmosferę domową,

Ÿ dającą poczucie bezpieczeństwa, bliskości i ciepła

a ponadto

Ÿ chcesz zaopiekować się opuszczonym i zagubionym dzieckiem,

Ÿ masz ciepły dom otwarty na przyjęcie nowego członka rodziny

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS - MOŻESZ ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Więcej…
 
KONFERECJA PN. „W RODZINIE SIŁA” Drukuj
czwartek, 27 października 2016 21:41

Dnia 21 października 2016r. w ramach odbyła się konferencja pn. „W Rodzinie Siła”. Konferencja została zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie we współpracy z : Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Kolnie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Kolnie, Kolneńskim Ośrodkiem Kultury i Sportu, Warsztatami Terapii Zajęciowej  w Kolnie, Komendą Powiatową Policji w Kolnie oraz Ochotniczym Hufcem Pracy w Kolnie.

Celem konferencji było promowanie wartości związanych z rodziną oraz zwiększenie efektywności współpracy służb i organizacji zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie.

Program konferencji obejmował wykłady edukacyjne, ,,dobre praktyki” oraz występy artystyczne.

Na wstępie Pani Magdalena Szymańska przedstawiła zakres tematyczny konferencji a następnie oddała głos Panu Krzysztofowi Sobiewskiemu - Dyrektorowi Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie oraz Panu Stanisławowi Wiszowatemu – Staroście Kolneńskiemu, którzy przywitali uczestników konferencji.

Wśród przybyłych gości byli przedstawiciele władz samorządowych, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku – Pani Elżbieta Rajewska – Nikonowicz, zastępca wojewódzkiego komendanta Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku – Pan Piotr Modzelewski, dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej – Pani Bożena Elwira Jabłońska, kierownik Ośrodka Adopcyjnego w Łomży – Pani Renata Tyrolska, radni szczebla powiatu i gmin, dyrektorzy, kierownicy i naczelnicy jednostek szczebla powiatowego i gminnego, pracownicy pomocy społecznej, oświaty, policji, przedstawiciele zespołów interdyscyplinarnych oraz organizacji pozarządowych.

Pierwszym punktem konferencji był występ artystyczny Wychowawcy Hufca Pracy Pani Agnieszka Dudy wraz z wychowanką Adrianą Trzcińską.

Więcej…
 
Szkolenia dla kadry oświaty i pomocy społecznej Drukuj
środa, 05 października 2016 07:41

SZKOLENIA DLA KADRY OŚWIATY I KADRY POMOCY SPOŁECZNEJ

Dnia 23 września 2016r. w  siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolnie, odbyły się dwa szkolenia zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie. Osobą prowadzącą był psycholog PCPR Mateusz Rainka.

Pierwsze szkolenie pt. „Motywowanie do pożądanej zmiany – praca na zasobach ucznia” skierowane do kadry oświaty z powiatu kolneńskiego, miało na celu zwiększenie efektywności pracy z uczniami. Spotkanie składało się z dwóch części:  teoretycznej i praktycznej, podczas której omówiono problematykę pracy z uczniami i sposoby pracy oraz analizowano przykłady wnoszone przez uczestników.

Więcej…
 
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY UŻYWANYCH PRZEDMIOTÓW (sprzęt komputerowy) Drukuj
czwartek, 08 września 2016 00:00

Kolno, 08.09.2016r.

OGŁOSZENIE

O SPRZEDAŻY UŻYWANYCH PRZEDMIOTÓW

(sprzęt komputerowy)

–        aukcja -

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69 informuje, że dnia 26 września 2016 roku o godzinie 12:30 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie zostanie przeprowadzona aukcja sprzedaży używanego sprzętu komputerowego wyszczególnionego w poniższej tabeli:

 

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia12345następnaostatnia»

Strona 1 z 5

Szukaj

Aktualności


Dzisiaj jest: Niedziela
26 Marca 2017
Imieniny obchodzą
Emanuel, Manuela, Feliks, Larysa, Nikifor, Teodor, Tworzymir
Do końca roku zostało 281 dni.
Zodiak: Baran
Ulti Clocks content

Dziś w przeszłości


W kanalach historii mamy: 0 faktow

Mapa Ostrzeżeń Mapa ostrzeżeń dla Polski