Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III

Utworzono dnia 11.01.2021

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III

Obszary programu, które będą realizowane w 2021 r.:

 • obszar A– zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
 • obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 • obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 • obszar D – likwidacja barier transportowych;
 • obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 • obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
 • obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Adresatami pomocy mogą być dla:

 1. obszaru A - zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
 2. obszaru B – gminy, powiaty lub podmioty, które  prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
 3. obszaru C – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
 4. obszaru D:
  1. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
  2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
  3. gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych (np. do środowiskowych domów samopomocy , warsztatów terapii zajęciowej)
 5. obszaru E– gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
 6. obszaru F - jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,
 7. obszaru G - powiaty.

Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc w ramach:

 1. obszaru A – na inwestycje w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniające dostępność do lokali zamieszkiwanych przez osoby niepełnosprawne;
 2. obszaru B – na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 3. obszaru C – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 4. obszaru D – na likwidację barier transportowych;
 5. obszaru E – na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 6. obszaru F – na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
 7. obszaru G – na finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację każdego projektu dofinansowanego w ramach programu nie może przekroczyć:

w przypadku obszaru A i B –  55 % kosztów realizacji projektu kwalifikujących się
do objęcia pomocą w ramach programu,  intensywność pomocy w obszarze B w przypadku projektów dotyczących urzędów – 35% ;

w przypadku obszaru C – 50 % kosztów realizacji projektu kwalifikujących się
do objęcia pomocą w ramach programu;

w przypadku obszaru D – 70 % kosztów realizacji projektu kwalifikujących się
do objęcia pomocą w ramach programu w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz  80 % w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej;

w przypadku obszaru E – 20 % wartości wymaganego wkładu własnego lecz nie więcej niż   całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania;

w przypadku obszaru F – zgodnie z warunkami brzegowymi przyjętymi w danym roku przez Zarząd PFRON;

w przypadku obszaru G – 30% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.

 

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2021 r.:

obszar A – do 165.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;

obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni   socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

obszar D – na likwidację barier transportowych do:

- 105.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

- 80.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

- 270.000,00 zł dla autobusów;

obszar E – do 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;

obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;

w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G  programu przyjmowane będą w terminie do 1 lutego 2021 r. przez realizatora programu czyli powiat kolneński w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69 D, 18-500 Kolno.

 Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są przez Oddziały PFRON.

Procedury realizacji programu oraz załączniki dostępne są na stornie PFRON www.pfron.org.pl w zakładce „O Funduszu” / „Programy realizowane obecnie”.

 

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 106

W poprzednim tygodniu: 143

W tym miesiącu: 388

W poprzednim miesiącu: 637

Wszystkich: 43331